Expertise

Ik ben een enthousiaste en ervaren adviseur met 18 jaar (internationale) ervaring in hoogwaterveiligheid. Ik bezit actuele kennis van de ontwikkelingen binnen de waterveiligheid. De laatste geotechnische inzichten, nieuwe normering en het beoordeling- en ontwerpinstrumentarium, maar ook aardbevingbestendigheid van waterkeringen.  Door het praktisch toepassen van deze inzichten ben ik in staat om een complexe opgave sterkt te reduceren, zonder afbreuk te doen aan de waterveiligheid. Ik versta hierbij de rationaliteit van techneuten en de relationele kant van mensenwerk gaat mij ter harte. Ik heb lef, ben flexibel, gericht op vernieuwing, creatief en besluitvaardig.

Stevig strategisch adviseur

Sterk in integrale vraagstukken ben ik communicatief, samenwerkingsgericht met gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en issues. Ik ben gewend te werken in een complexe omgeving waarin ik bijdraag aan het ontwikkelen van visie en het formuleren van strategieën op het gebied van veiligheid tegen overstromingen. Mijn kenmerkende competenties zijn: samenwerken, motiveren en beïnvloeden, omgevingsbewust, innovatief en onafhankelijk. Ik beschik over uitstekende sociale vaardigheden en een politiek-bestuurlijke antenne.

Slagvaardig Technisch Manager

Pragmatisch, betrokken en resultaatgerichte technisch manager. Ruime ervaring in het projectmanagement van (complexe) waterveiligheid projecten. Daarbij Chartered Engineer (ICE en KIVI) en gecertificeerd voor PRINCE2, MSP en IPMA.